Om registrering enligt personuppgiftslagen (PuL)

När du söker jobb eller praktik i Regeringskansliet registreras dina personuppgifter i vår rekryteringsdatabas. Personuppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagens bestämmelser och kommer bara att användas för rekryteringsändamål och statistisk uppföljning.

När du söker jobb eller praktik lagras ditt användarkonto, dina ansökningshandlingar och övriga uppgifter i två år efter att rekryteringsärendet avslutats. Personuppgifterna för den som anställs kommer att bevaras.

Databasen  innehåller också din cv och ditt personliga brev. Vi kan även komma att registrera ytterligare information som du lämnar i samband med intervju. Dina uppgifter blir tillgängliga för de medarbetare som arbetar med rekrytering.

De uppgifter du lämnar är offentliga. I enlighet med offentlighetsprincipen måste de därför lämnas ut vid en eventuell begäran.

Regeringskansliet är personuppgiftsansvarig och kommer att behandla dina personuppgifter enligt personuppgiftslagens bestämmelser. Personuppgifterna kommer bara att användas för rekryteringsändamål och statistisk uppföljning. All statistik är avidentifierad. Företaget Reachmee är leverantör av systemet som innehåller rekryteringsdatabasen och Regeringskansliet anlitar dem därmed som ett så kallat personuppgiftsbiträde.

För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver vi ditt samtycke. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke.

Information om vilka personuppgifter som Regeringskansliet behandlar om dig i rekryteringsdatabasen lämnas efter skriftlig och undertecknad ansökan ställd till Regeringskansliet, 103 33 Stockholm.