Praktik i Miljödepartementet

Miljödepartementet tar emot praktikanter under vår- och höstterminerna när det finns förutsättning för det.

Foto: Pontus Johansson

För att kunna praktisera hos oss ska du ha praktik som en del av din universitets- eller högskoleutbildning eller vara inskriven vid Arbetsförmedlingen och via dem anvisas praktikplats i form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd. En annan förutsättning är att det finns relevanta uppgifter för praktikanten att utföra samt att någon handläggare har möjlighet att vara handledare under perioden.

Annonsering av de lediga praktikplatserna sker på sidan Lediga praktikplatser ungefär en månad före sista ansökningsdatum. Ansökan kan endast göras när vi annonserar efter praktikanter. Sista ansökningsdatum för praktik till vårterminen är den 30 september och för praktik till höstterminen den 31 mars.

Vi tar inte emot praktikanter från grundskola och gymnasium.

Examensarbeten

Examensarbeten i betydelsen vetenskaplig undersökning har vi sällan något behov av. Har du själv en frågeställning som du vill undersöka går det naturligtvis bra att skicka in en presentation av den och vilken metod du tänker använda dig av så kan vi ta ställning till i vilken utsträckning vi kan bidra. Projektskissen skickas till departementets registrator, eller till Miljö- och energidepartementet, 103 33 Stockholm.

Kontakt

Registrator, Miljödepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Genvägar

Om du vill se våra lediga jobb eller veta mer om Regeringskansliet som arbets- och praktikplats, gå till sidan Jobba hos oss.