Praktikantprogram i Regeringskansliet

Regeringskansliet erbjuder i samarbete med Arbetsförmedlingen ett praktikantprogram med antagning tre gånger per år. Syftet med praktiken är att du ska få kunskap och erfarenhet av arbete i en statlig myndighet och på så sätt förbättra dina möjligheter på arbetsmarknaden.

Praktikantprogrammet vänder sig till nyanlända arbetssökande och till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
Nyanlända får genom praktik dessutom möjlighet att utveckla sina kunskaper i det svenska språket och får ett ökat nätverk.

Praktiken pågår under ca 3 månader.

Praktikplats efter kompetens

Praktikplatser och arbetsuppgifter i Regeringskansliet inventeras inför varje period och tillsätts efter sökandes kompetens och erfarenhet. Praktikuppgifterna varierar och består av både enklare och mer kvalificerade uppgifter. Praktiken inleds med en gemensam introduktion i Regeringskansliet. Varje praktikant har en handledare under praktikperioden.

Förmedlas genom Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen matchar kandidater till Regeringskansliets praktikplatser och beslutar om praktik. Om du blir aktuell till någon av våra praktikplatser kallas du först till intervju i Regeringskansliet. Det går inte att söka till praktikantprogrammet på annat sätt.