Regeringskansliets it-enhet söker traineer

Publicerad

Har du en kandidat-, magister- eller civilingenjörsexamen med it- inriktning samtidigt som du gillar att ta egna initiativ och inte är rädd för att ta ansvar? Då är vårt traineeprogram inom it något för dig.

Som trainee på Regeringskansliet it-enhet får du arbeta med ett av de viktigaste uppdragen i landet, att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. En komplex it-miljö med högt ställda säkerhetskrav ger dig inblick i och förståelse för både tjänstemäns och politikers vardag. Här bidrar du till att förenkla deras arbete och ge dem bättre förutsättningar att förverkliga regeringens politik.

Regeringskansliets it-enhet

Som trainee på Regeringskansliets it-enhet möter du en utvecklande och rolig vardag där du får

  • insyn i olika delar av it-verksamheten och en bred kunskap inom olika tekniker och arbetssätt för att du ska hitta det område du vill utvecklas inom
  • utbildningar, föreläsningar och studiebesök som varvas med praktiskt arbete
  • en fadder som coachar, agerar bollplank och som delar med sig av sin kunskap
  • stöd av handledare i de specifika uppdragen
  • sex månaders provanställning med goda möjligheter till fast anställning efter programmets slut.

Anställningen är en sex månaders provanställning med goda möjligheter till fast anställning efter programmets slut. Traineeprogrammet är bara början, här finns möjligheter att fortsätta utvecklas!

Traineeprogrammets innehåll

Fokus under traineeprogrammet ligger i första hand på det praktiska arbetet (66%) i verksamheten, men utbildning är också en stor del. Programmet består av utbildning (18%), uppdrag (9%), introduktion (5%) och coaching (2%).

   
Introduktion 5
Utbildning 15
Uppdrag 10
Praktik 68
Coaching 2

Roller som du kan få som trainee

Under ansökningsprocessen finns möjlighet att lämna önskemål om i vilken arbetsgrupp du vill bli placerad. Här beskrivs de olika arbetsgrupperna.

Applikationsspecialist/utvecklare

Du deltar i ett team som skapar funktioner och flöden i en applikation, till exempel i Pega. Här finns flera roller och alla bidrar efter kompetens och förmåga. Teamet arbetar med allt ifrån användargränssnitt och krav till konfiguration och test fram till färdig lösning.

Identitet och åtkomst (IAM)

Du ingår i ett team som arbetar med att förvalta och utveckla området identitet och åtkomst. Du kommer att ha dialog med de förvaltningar som konsumerar IAM-tjänsterna och får arbeta med att realisera lösningar för att möta säkerhets- och verksamhetsrelaterade krav.

It-tekniker på driftledningscentralen

Driftledningscentralen är en central punkt för övervakning av hela it-miljön i syfte att upptäcka, åtgärda och kommunicera eventuella störningar.

Du får lära dig hur hela vår it-miljö ser ut och fungerar, men även våra arbetssätt och processer. Eftersom du bland annat kommer att samarbeta med övriga tekniker, förvaltningsansvariga och våra medarbetare på Kontaktcenter bygger du ett stort kontaktnätverk, vilket ger stora möjligheter att utvecklas vidare till andra roller på vår it-enhet.

Du kommer att arbeta med

  • driftövervakning, att agera på larm och åtgärda störningar
  • utveckling i och konfigurering av larm i övervakningsverktyg
  • att proaktivt sätta upp larm för olika tjänster och funktioner
  • att vidareutveckla rutiner och arbetssätt för hantering av larm.

Nätverkstekniker

Du provar på operativ drift och förvaltning av Regeringskansliets nätverksmiljö. Du får installera, uppgradera switchar, övervaka nätverkskomponenter både nätbundet och Wifi.

Här får du fördjupa din kompetens i modern nätverksteknologi, svara på tekniska supportfrågor och delta i testarbete vid uppgradering med mera.

Du får också en större förståelse för tekniken bakom globala nätverk genom VPN, SDWAN och MPLS-teknik.

Projektledare

Du får arbeta parallellt med erfarna projektledarkollegor och delta i något av de pågående projekten. I it-projekten ingår deltagare även från verksamheten och du får komma i kontakt med många olika intressenter. Gruppen arbetar också med att utveckla arbetssätt och metoder för projektledning.

Systemförvaltare

Du får arbeta med drift, underhåll och vidareutveckling av en applikationsplattform. I arbetet ingår underhåll av ett system och applikations­gemensamma delar som till exempel integrationer, arbetsflöden och datastrukturer som ska återanvändas mellan olika applikationer. Det ingår även felsökning och andra linjens support som är ett bra sätt att lära sig systemet.

Du ges möjlighet att fördjupa din kompetens inom systemförvaltning och svara på tekniska supportfrågor. Du lär dig också hur en förvaltningsplan tas fram för en aktiv livscykelhantering.

Verksamhetsutvecklare/verksamhetsarkitekt

Tillsammans med seniora verksamhets- och enterprise-arkitekter kommer du att arbeta med att ta fram och förvalta informationsmodeller och processkartor.

Du får vara delvis eller helt ansvarig för att driva vissa typer av förändringsinitiativ.

Annons traineeprogram

I annonsen om traineer till it-enheten hittar du all fakta om hur du söker till traineeprogrammet. Här finns också kontaktuppgifter om du vill ringa och prata med någon för att få svar på dina frågor.