Stina Gustafsson, civilingenjör

"Något jag uppskattar i mitt arbete är att det kombinerar en analytisk roll med en organisatorisk och resultatinriktad roll och att mina uppgifter kräver att jag hela tiden lär mig nya saker", berättar Stina Gustafsson som arbetar med klimatpolitik på Miljö- och energidepartementet. Hon berättar bland annat om arbetsgången när det kommer ett förslag från Europeiska Kommissionen.

Stina Gustafsson, civilingenjör
Stina Gustafsson, civilingenjör Foto: Pontus Johansson

Korta fakta

Namn: Stina Gustafsson
Jobbar med: Klimatpolitik inom EU
Departement: Miljö- och energidepartementet
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik, inriktning mot industriell ekologi.

Att arbeta i Regeringskansliet fanns knappt på kartan för bara några år sedan. Jag kom nog in på det berömda bananskalet när en bekant tipsade om ett ledigt jobb på dåvarande Miljödepartementet. Något som jag är väldigt glad för i dag.

"Arbetet styrs av ministerns agenda och arbetet i EU"

Jag började på Miljödepartementet 2012 och trivdes genast mycket bra. Arbetet är stimulerande, utvecklande och framförallt roligt. Det är svårt att beskriva en dag på jobbet för det finns egentligen inga typiska arbetsdagar. Arbetet kan vara väldigt händelsestyrt och styrs både av ministerns agenda och av arbetet i EU:s institutioner. Att ha miljö som arbetsområde i Regeringskansliet innebär ofta att man arbetar i internationella processer, både globalt och inom EU. Jag arbetar med klimatfrågor och en stor del av mitt arbete handlar om EU:s klimatpolitik. Detta innebär att jag bland annat har ett ansvar att informera den politiska ledningen om utvecklingen inom mina områden på EU-nivå och att förbereda och samordna Sveriges deltagande på möten i Bryssel.

"Under tiden är det också viktigt att informera och stämma av med den politiska ledningen"

Lite förenklat kan man säga att en typisk arbetsgång börjar med ett förslag från Europeiska Kommissionen. Då gäller det att snabbt sätta sig in i och förstå vad förslaget går ut på och identifiera knäckfrågor och vad som är mer eller mindre viktigt. Under tiden är det också viktigt att informera och stämma av med den politiska ledningen. Därefter tar man tillsammans med andra departement fram en gemensam svensk strategi som används i förhandlingar med andra medlemsstater och EU:s institutioner.

Jag arbetar också med frågor kopplade till implementeringen av EU:s klimatpolitik i Sverige, långsiktiga strategier för utsläppsminskningar och internationell klimatrapportering. Något som jag uppskattar i mitt arbete är att det kombinerar en analytisk roll med en organisatorisk och resultatinriktad roll och att mina uppgifter kräver att jag hela tiden lär mig nya saker.

"Arbetskulturen är präglad av professionalitet, flexibilitet och hjälpsamhet"

Något som starkt bidrar till trivseln på arbetet är alla trevliga och otroligt kunniga kollegor på Miljö- och energidepartementet. Då det ofta är snabba puckar till leverans hjälper det att arbetskulturen är präglad av professionalitet, flexibilitet och hjälpsamhet och det bidrar också till känslan av att alla jobbar åt samma håll.

Min väg till Regeringskansliet

Efter examen från Lunds Tekniska Högskola begav jag mig till Stockholm och arbetade som forskningsingenjör i energiteknik på KTH ett par år. 2009 började jag arbeta med EU:s handelssystem för utsläppsrätter på Naturvårdverket. Hösten 2011 fick jag tips att söka ett jobb på dåvarande Miljödepartementet och började här i mars 2012.