Regeringskansliet möter studenter

Regeringskansliet deltar regelbundet vid arbetsmarknadsdagar, mässor och i andra sammanhang för att få personlig kontakt med dig som student. Kontakta oss gärna om ni vill berätta om er arbetsmarknadsdag.

Under våren 2018 kommer Regeringskansliet sannolikt inte ha möjlighet att delta i några mässor.

Hösten 2017

 • 26 eller 27 september, TEAM-dagarna, Linköpings universitet
 • 19 oktober, Juristdagarna, Stockholms universitet
 • 1 november, Kontaktdagen, Uppsala universitet
 • 9 november, Gadden, Handelshögskolan i Göteborg

Genomförda arbetsmarknadsdagar

Våren 2017:

 • 19 januari, Juristens dag, Umeå universitet
 • 21 februari, Nextstep, Handelshögskolan i Jönköping
 • 23 februari, eee-dagarna, Lunds universitet
 • 22 mars, Juroday, Linköpings universitet

Hösten 2016:

 • 20 oktober, JiA-dagarna, Juridiska föreningen i Lund
 • 2-3 november, Gadden, Handelshögskolan i Göteborg
 • 4 november, Kontaktdagen, Uppsala universitet

Kontakt

Assem Winbo
Personalstrateg, kontaktperson för arbetsmarknadsdagar och mässor
Telefon 08-405 10 00 vxl
e-post till Assem Winbo