Torkel Nyman, enhetschef

Publicerad

”Som chef ska man lyssna och låta människor växa. Mitt jobb är att coacha fram de goda idéerna”, säger Torkel Nyman som är chef för enheten för folkhälsa och sjukvård vid Socialdepartementet.

Torkel Nyman, Socialdepartementet.
Torkel Nyman, Socialdepartementet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Korta fakta

Namn: Torkel Nyman

Arbetar med: Chef för enheten för folkhälsa och sjukvård.

Departement: Socialdepartementet

Utbildning: Disputerad statsvetare

Det bästa med att arbeta i Regeringskansliet: Tempot, att vara mitt i händelsernas centrum, kreativiteten och kunskapen hos kollegor. Regeringskansliet är en arbetsplats som innehåller allt. Jag lär mig något nytt varje dag!

Vad arbetar du med?

- Jag är chef för en relativt stor enhet, enheten för folkhälsa och sjukvård. Vi är drygt 40 personer. Några av mina viktigaste uppgifter är att se till att alla drar åt samma håll, att processer fungerar, att alla trivs och att det finns ett strategiskt tänk. Jag har det yttersta ansvaret för att alla ärenden bereds på rätt sätt och att beställningar levereras i tid.

När började du i Regeringskansliet och har du bytt arbetsuppgifter eller departement?

- Jag började på Finansdepartementets budgetavdelning 2002. Där arbetade jag med flera frågor som berör mitt nuvarande departement; hälso- och sjukvårdsfrågor, pensionsfrågor, handikappfrågor och familjepolitik bland annat. Under 2009 hade jag ett uppdrag som huvudsekreterare i den organisationskommitté som bildade Myndigheten vård- och omsorgsanalys. Därefter arbetade jag några år som avdelningschef på Riksrevisionen. 2014 kom jag tillbaka till Regeringskansliet som chef för enheten för statlig förvaltning. Till min nuvarande tjänst på Socialdepartementet kom jag i början av 2015. Man kan säga att jag rör mig i en begränsad sfär inom Regeringskansliet, säger Torkel och skrattar.

På vilket sätt bidrar du och det du gör till samhällsutvecklingen?

- Vi tjänstemän är regeringens verktygslåda, som jag ser det. Vi hjälper regeringen genom att förse statsråden med olika handlingsalternativ för att lösa en fråga. Vi ger råd och hjälper till att se kopplingar mellan olika frågor som hänger ihop - i mitt fall folkhälsa, idrott samt hälso- och sjukvård. Så man kan säga att vi bidrar till samhällsutvecklingen genom att försöka hitta så effektiva sätt som möjligt för regeringen att uppnå målen med sin politik.

Vad kännetecknar ett bra ledarskap tycker du?

- Öppenhet och att våga delegera. Att se alla medarbetare på enheten som ett team. Vi jobbar tillsammans och har olika roller. Som chef handlar det om att se alla individer. Alla är olika och alla är bra på olika saker, men alla är lika viktiga och ska uppmärksammas. Alla bidrar på sitt sätt till helheten. Det här är lätt att säga, men ofta svårt att uppnå. Jag tror att trygghet och tydlighet är viktigt i en väl fungerande organisation, och för att lyckas måste man våga misslyckas. Som chef ska man lyssna och låta människor växa. Mitt jobb är att coacha fram de goda idéerna. Att tycka om människor är kanske i slutändan den viktigaste förutsättningen för att lyckas som chef, tror jag.

Vad gör just dig till en bra chef, tror du?

- Om du frågar mina medarbetare, hoppas jag att de svarar att jagär tydlig och att de vet var de har mig. Att jag är full av energi och att jag kan det här med beredningsprocesser i Regeringskansliet. Chef är inget du är för alltid, det är du kanske en tid i livet och jag tycker du ska förvalta det så väl du kan. Att vara chef handlar ofta om att ta goda råd. Det jobbar många duktiga personer i den här organisationen och då är det viktigt för mig som chef att lyssna in all den klokskap som finns. Det är aldrig för bråttom för att lyssna på goda råd.

Upplever du att män och kvinnor har samma möjligheter till att vara chef här?

- Jag hoppas och tror det. Vi har lyft jämställdheten i många frågor inom Regeringskansliet och jag tycker att vi generellt har blivit bättre på att ta tillvara mäns och kvinnors lika värde. Som chef är det viktigt för mig att aktivt motverka omotiverade skillnader mellan kvinnor och män, exempelvis genom att uppmuntra kvinnliga medarbetare att söka chefstjänster.

Vad gör du om fem år, tror du?

- Jag hoppas att jag fortfarande är chef på den här enheten. Här finns så många intressanta och spännande frågor! Däremot kanske inte om tio år. Jag tror på ödet och slumpen. Det viktiga för mig är att mitt arbete känns meningsfullt.

Min tid i Regeringskansliet

2002-2009: Kontaktperson vid budgetavdelningen, Finansdepartementet.

2009-2010: Huvudsekreterare i en organisationskommitté för bildandet av en ny myndighet, Socialdepartementet.

2010-2014: Arbetade utanför Regeringskansliet som enhetschef och därefter avdelningschef, Riksrevisionen.

2014-2015: Enhetschef och huvudman för enheten för statlig förvaltning, Socialdepartementet/Finansdepartemetet.

Sedan 2015: Enhetschef och huvudman för enheten för folkhälsa och sjukvård, Socialdepartementet.