Medverkar i 100-jubileet för Hyresgästföreningen, Nynäshamn

Deltagare