Peter Hultqvist tar emot Schweiz försvarsminister

Deltagare