Peter Hultqvist besöker övningen Northern Coasts 2017

Deltagare

Försvarsmakten