Peter Hultqvist håller anförande vid lanseringen av FOI:s lansering Strategisk Utblick 7 - Närområdet och nationell säkerhet, Medelhavsmuseet

Deltagare