Deltar i Nordiska ministerrådet för näringsliv, energi och regionalpolitik, Oslo

Deltagare