Inledningstalar på Majblommans Riksförbund, Stockholm

Deltagare