Inledningstalar vid advokatdagarna, Stockholm

Deltagare