Peter Hultqvist besöker Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM), Stockholm

Deltagare