Peter Hultqvist deltar vid EU:s försvars- och utrikesministermöte (FAC), Bryssel

Deltagare