Peter Hultqvist inledningstalar vid Rikshemvärnstinget 2017, Skellefteå

Deltagare