Besöker Arbetsmarknadsutskottet, riksdagen

Deltagare