Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Deltagare

Interpellationer som besvaras:

  • Arbetet med återvändande
  • Unga utan asylskäl
  • Migrationsverkets skulder till kommunerna, 2 st
  • Utvärdering av den tillfälliga lagen
  • Asylsökandes rätt att välja handläggare efter kön

Följ debatterna på riksdagens.se.