Peter Hultqvist deltar vid konselj, Stockholms slott

Deltagare