Peter Hultqvist talar vid Försvarsföretagsdagarna, Nacka

Deltagare