Peter Hultqvist tar emot betänkandet Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling

Deltagare