Interpellationsdebatt, riksdagen

Deltagare

Interpellationer som besvaras:

  • Polisutbildningen i Umeå
  • Skydd för kritisk infrastruktur
  • Förbud mot utförsel av stöldgods
  • Åtgärder mot utländska stöldligor
  • Riktad satsning för polislöner
  • En gängbestämmelse
  • Nationellt tiggeriförbud

Följ interpellationerna via riksdagens webb-tv.