Peter Hultqvist tar emot Japans biträdande försvarsminister Tomohiro Yamamoto

Deltagare