Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Deltagare

Interpellationer som besvaras:

  • Hot och trakasserier mot företagare
  • Bemanning i polisens lokalområden
  • Ett utvidgat tjänstemannaansvar
  • Deltidsanställda brandmän

Följ interpellationerna via riksdagens webbplats.