Deltar i invigningen av Bernadotteåret, Stockholm

Deltagare