Nationella Innovationsrådet håller möte i Skellefteå

Den 20 februari bjuder statsminister Stefan Löfven in till ett regionalt möte med Nationella innovationsrådet i Skellefteå. Syftet är att diskutera med regionala aktörer i norra Sverige hur den nationella innovationspolitiken kan utvecklas för att stärka hela Sveriges konkurrenskraft.

I anslutning till mötet arrangeras även ett seminarium.

09.15 Statsministern öppnar och inleder mötet

09.30 Om regionens styrkor, utmaningar och om samspelet med den nationella nivån

Landshövdingen i Västerbottens län Magdalena Andersson och regionrådet Erik Bergkvist om regionens styrkor, utmaningar och om samspelet med den nationella nivån.

09.45 Utvinning och förädling av resurser för hållbara värdekedjor

I norra Sverige utvecklas nationell, europeisk och global forskningssamverkan, ny teknik, nya applikationer, basnäringar och nya techföretag. Hur skapar vi hållbara värdekedjor som behövs för ett hållbart samhälle med till exempel resurseffektiva träbyggnader, fossilfria transporter och tillförlitlig energiförsörjning? Hur kan konkurrenskraft och företagande utvecklas av övergången till en cirkulär ekonomi med innovativa lösningar för att förädla och återbruka resurser? Vad kan övriga Sverige och den nationella politiken lära av erfarenheterna i norra Sverige? Samtalet inleds av Monica Quinteiro, General Manager Boliden Rönnskär, Lars Martinson, VD Martinsons och Gry Holmgren Hafskjold, VD LTU Business.

11.00 Innovativa samhällen utanför de större städerna  

Samhällets digitalisering och globalisering skapar nya förutsättningar för att utnyttja potentialen i alla de resurser som finns i Sveriges glesa miljöer utanför de större städerna. Hur kan digitalisiering, ny teknik och nya samarbetsformer användas för att säkra och utveckla en välfungerande och distansoberoende utbildning, hälsovård och annan samhällsservice? Hur utvecklar de regionala aktörerna den kompetensförsörjning och det företagande som krävs för ett dynamiskt näringsliv och välfungerande innovativa samhällen? Vad kan övriga Sverige och den nationella politiken lära av erfarenheterna? Samtalet inleds av Dieter Muller, prorektor Umeå Universitet, Karin Bodin, VD Polarbröd och Peter Berggren, chef på Glesbygdsmedicinskt centrum.

11.55 Statsministern avslutar mötet