Peter Hultqvist besöker FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping

Deltagare