Peter Hultqvist besöker ledningsövningen Geltic Bear 2018, Enköping

Deltagare