Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Deltagare

Interpellationer som besvaras:

  • Arbetskraftsinvandring och kompetensförsörjning
  • Reglering av telefonförsäljning och undantaget för lotteriförsäljning

Följ debatterna via riksdagens webbplats.