Möte med Innovationsrådet

13.00 Statsministern öppnar mötet

13.10 Hur tar vi vara på möjligheterna med artificiell intelligens?

Artificiell intelligens är ett teknikområde med stor potential som möjliggörare för olika typer av innovativ verksamhet. För att kunna få största möjliga utväxling för tekniken i Sverige behövs en strategisk ansats kring insatser inom forskning och tillämpning. Professor Lars Nielsen vid Linköpings universitet, programdirektör för Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, David Mothander, förbundsdirektör vid IT & Telekomföretagen samt Gustav Söderström, global produktchef på Spotify ger en bild av svenska utmaningar och möjligheter inom AI-området. Vid mötet medverkar bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson samt Åsa Zetterberg, Chief Digital Officer vid Regeringskansliet.

14.40 Paus

15.00 En offentlig upphandling som främjar innovation och nya lösningar

Upphandling är en av de mest påtagliga formerna som en offentlig verksamhet kan påverka samhället, både genom vad som köps och processerna kring hur det köps. Vid mötet kommer civilminister Ardalan Shekarabi, Upphandlingsmyndighetens GD Inger Ek och Region Skånes inköpsdirektör Louise Strand att beskriva insatser som genomförts och lyfta möjligheter till att göra offentlig upphandling till en mer innovationsdrivande kraft. Charles Edquist beskriver vilken roll upphandling med funktionskrav kan ha för att främja innovation.

16.15 Avslutning

Mötet avslutas med en diskussion om erfarenheter och resultat av innovationsrådets arbete hittills, och hur det kan utvecklas vidare.

16.30 Kaffe och tid för samtal