Anförande på konferensen Nya vägar för livslångt lärande i hela landet, Västervik

Deltagare