Deltar i invigningsceremoni för Gotlands regemente P 18, Visby

Deltagare