Informellt möte i Europeiska rådet

När statsminister Stefan Löfven träffar sina stats- och regeringschefskollegor på ett informellt möte i Europeiska rådet 16 maj ska de diskutera innovationer och digitala frågor. Handel och Iran kommer också att vara teman för diskussionerna.

Stats- och regeringscheferna kommer att diskutera vad som behöver göras på EU-nivå för att EU ska bli mer konkurrenskraftigt och inte halka efter USA och Kina på området innovationer och uppfinningar.

EU-ledarna kommer sannolikt också att behandla EU:s relation till USA, i ljuset av att EU:s undantag för ståltullar går ut den 1 juni. Iran är ett annat ämne som de säkert kommer att diskutera efter att USA beslutat att inte delta i kärnsäkerhetsavtalet, liksom den senaste händelseutvecklingen i Gaza.

Statsminister Stefan Löfven företräder Sverige på mötet som äger rum i Sofia och som följs av ett toppmöte i samma stad mellan EU och västra Balkan-länderna.

Plats: Sofia