Möte med Innovationsrådet

Kommenterad dagordning

13.00 Statsministern öppnar mötet

13.05 Arbetsplatser för livslångt lärande
I samhälle och inom arbetslivet ställs allt större krav på kontinuerligt lärande genom hela yrkeslivet – hur hanteras detta behov på arbetsmarknaden och på de enskilda arbetsplatserna? Vad utmärker en lärande arbetsplats? Hur identifieras behov och hur efterfrågas kompetensutveckling av arbetsmarknadens parter? Är lärandet på arbetsplatsen enbart parternas ansvar eller har staten en roll? Vi anknyter till den globala diskussionen om "Future of work" och de ändringar som påverkar framtidens arbetsliv. Diskussionen inleds av statsministern och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Per-Erik Ellström, professor Linköpings universitet beskriver arbetsplatsen som lärandemiljö och Amelie von Zweigbergk, chef industriell utveckling på Teknikföretagen och Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO beskriver vilka frågor de prioriterar i fråga om lärande på arbetsplatsen och hur de ser på parternas resp. statens roll.

14.45 Förnyelse inom hälso- och sjukvården
Teknikerna och innovationerna som kan utveckla och effektivisera verksamheter inom hälsa, sjukdom och åldrande är redan här. AI, Big data, precisionsmedicinens många verktyg för diagnostik och botande behandling, samt nya sätt att organisera har stor potential men kräver styrning och prioritering för att fullt ut bli till nytta för patienter, företag och samhälle. Vad krävs för att Sverige ska kunna leda utvecklingen och erbjuda patienter framtidens behandlingsmetoder? Helene Hellmark Knutsson och Mikael Damberg beskriver varför innovation är så viktigt för att förnya hälso- och sjukvården. Life science-samordnaren Jenni Nordborg presenterar inriktningen för sitt arbete. Daniel Forslund, innovationslandstingsråd Stockholms läns landsting, och Lotta Ljungqvist, vd GE Nordics, bidrar med perspektiv från landsting respektive näringsliv.

16.20 En innovativ offentlig förvaltning
Diskussionen om den offentliga sektorns roll som en proaktiv aktör i det svenska innovationssystemet blir allt mer relevant i ett samhälle i snabb förändring och teknisk utveckling. Vad kan göras för att öka innovationsförmågan och skapa en innovativ kultur i offentlig verksamhet? Mikael Damberg inleder. Mikael Sjöberg och Erik Sandström, GD respektive direktör vid Arbetsförmedlingen, samt Erik Thedéen, GD Finansinspektionen berättar om innovationsutveckling som skapats vid deras myndigheter. Darja Isaksson kommenterar.

17.30 Avslutning