Möte i rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Samordning av de sociala trygghetssystemen, tydliga och förutsägbara arbetsvillkor och balans mellan arbete och privatliv är några av frågorna på dagordningen när ministrarna med ansvar för sysselsättning, sociala frågor och hälsa möts i Luxemburg 21–22 juni.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och socialminister Annika Strandhäll representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Artikel: Samordning av trygghetssystem och arbetsvillkor på EU-möte

Plats: Luxemburg

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Mer om Epsco-rådets möte 21-22 juni