Ekofinrådet möts

När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar träffas i Bryssel 13 juli kommer de bland annat att behandla momsfrågor. Mötet är det österrikiska ordförandeskapets första ministerråd. Finansminister Magdalena Anderssons statssekreterare Karolina Ekholm företräder Sverige.

I artikeln nedan kan du läsa mer om mötet. Här intill hittar du också den kommenterade dagordningen för mötet.

Artikel: Moms och G20 på Ekofin-råd med nytt ordförandeskap

Mer om mötet på rådets webbplats

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin