Informellt möte i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Den 17-18 september hålls ett informellt möte i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi i Linz, Österrike.

Mer information:

Mer om mötet på det österrikiska ordförandeskapets webbplats

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE) på rådets webbplats

 

Plats: Linz

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Österrikiska ordförandeskapet

Genvägar