Informellt möte i EU:s utrikesråd (FAC)

Den 14 september hålls ett informellt möte i EU:s utrikesråd (utvecklingsfrågor) i Bryssel.

Mer information:

Om mötet på det österrikiska ordförandeskapets webbplats

Om arbetet i utrikesrådet på rådets webbplats

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Österrikiska ordförandeskapet

Genvägar