Informellt möte i EPSCO

Den 12 oktober 2018 hålls ett informellt möte i EPSCO, rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor. Här hittar du mer information om mötet.

Mer information om mötet på rådets webbplats

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.