Besöker Försvarsmaktens förband, Blekinge

Deltagare