Deltar vid Scanias leverans av lastbilar till Nederländernas försvarsmakt

Deltagare