Talar vid konferens om europeisk säkerhet, Stockholm

Deltagare