Talar vid NOD:s inflyttningsmingel, Stockholm

Deltagare