Tar emot Försvarsberedningens slutrapport

Deltagare

Tar emot Försvarsberedningens slutrapport som berör inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025.