Besöker Finlands EU-minister i Helsingfors

Deltagare