Deltar i nyinvigning av Livrustkammaren, Stockholm

Deltagare