Deltar vid specialförbandens 25-årsjubileum, Karlbergs slott

Deltagare