Peter Hultqvist träffar sina försvarsministerkollegor i Norra gruppen, Berlin

Deltagare