Medverkar vid pressträff om att Utredningen om fusk vid högskoleprovet lämnar delbetänkande, Stockholm

Deltagare